Jessica Kanters
      Jessica Kanters        Remko FranssenRemko Franssen     

Organisatie

Stichting
Jeugdtheaterschool Marmelijn is een stichting die voluit voluit ‘Stichting Marmelijn Jeugdtheater Baarn’ heet en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 32078958. De stichting is opgericht op 14 april 2000 door een aantal enthousiaste ouders met het doel kinderen op een zo breed mogelijke basis kennis te laten maken met theateractiviteiten.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door ouders van leerlingen, die zich vrijwillig inzetten voor Marmelijn. Door bestuur en docentent wordt er veel werk verzet om de school optimaal te laten draaien. Het beleid van Marmelijn richt zich op de continuïteit van de school vanuit een gezonde financiële basis. Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter:
Jessica Kanters - voorzitter@marmelijn.nl
Penningmeester:
Remko Franssen - penningmeester@marmelijn.nl
Leerlingenadministratie: Helen Maier - leerlingenadministratie@marmelijn.nl

Financieel
Onze stichting heeft geen winstoogmerk. De inkomsten worden geput uit lesgelden, kaartverkoop tijdens de voorstellingen en een subsidie van de Gemeente Baarn. Wij streven ernaar het lesgeld zo laag mogelijk te houden, zodat ieder kind theaterlessen kan volgen. Een jaarlijkse subsidie van de gemeente Baarn is onmisbaar voor de continuïteit van de stichting. De gemeente draagt Marmelijn een warm hart toe. Zij erkent dat de theaterschool in een grote behoefte voorziet in het educatieve culturele aanbod voor kinderen en jongeren in Baarn. Wij beamen dat!

Partners
Jeugdtheaterschool Marmelijn is aangesloten bij de Stichting Netwerk Jeugdtheaterscholen, het kenniscentrum en de belangenbehartiger voor het jeugdtheater in Nederland (www.platform-theater.nl). Andere partners van Marmelijn zijn:
• Theaterhuis Marc van Driel www.theaterhuismarcvandriel.nl
• Theater de Speeldoos Baarn www.speeldoosbaarn.nl

     Helen MaierHelen Maier         
papiertje